Huisregels
     Indien u een bezoek brengt aan Cafe De Bank bent u verplicht een consumptie te nuttigen.     Het is verboden - Te roken in het cafe, we hebben een mooi nicotarium. - Glazen / flessen mee naar buiten te nemen, tenzij er geserveerd   wordt op het terras. - Goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. - Enigerlei soft- en of harddrugs te nuttigen, te gebruiken, te verhandelen                                     of in het bezit te hebben. - Vuur-, mes-, steekwapens of enigerlei materiaal wat als wapen kan dienen                                     te gebruiken of in bezit te hebben. - Zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten. - Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende   uitlatingen te doen      
Klik op foto voor vergroting 
           Nicotarium 
      Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of andere middelen wordt de toegang tot Cafe De Bank geweigerd. U dient uw fiets of voertuig zodanig te parkeren dat derden er geen overlast van hebben. Cafe De Bank stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of vernieling aan persoonlijke eigendommen. Indien u Cafe De Bank  verlaat zorgt u ervoor dat de omwonenden / buren       geen overlast van u zullen hebben.